FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बेलडाँडी गाउँपालिकाको तेह्रौं गाउँसभामा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ का लागि प्रस्तुत बजेट वक्तव्य ।

७९-८० 06/27/2023 - 15:21 PDF icon बेलडाँडी गा.पा. को बजेट बक्तब्य -आर्थिक-वर्ष-२०८०-०८१.pdf

बेलडाँडी गाउँपालिकाको तेह्रौ गाउँसभामा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम ।

७९-८० 06/27/2023 - 15:17 PDF icon आ ब २०८०- ८१ का लागि निति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.ब. ०७९/८० का लागि एघारौ गाउँसभा अधिबेशनमा पेश गरिएको बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 12/02/2022 - 09:59 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम ०७९-८०.pdf

आ.ब. ०७९/८० का लागि एघारौ गाउँसभा अधिबेशनमा पेश गरिएको निति तथा कार्यक्रम

७९-८० 12/02/2022 - 09:57 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम 079-80.pdf

२०७८/०७९ को चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी ।

७८/०७९ 05/03/2022 - 23:22 PDF icon २०७८/०७९ को चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी ।

तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदन (म ले प फा २७५ )।

७८/०७९ 05/03/2022 - 23:14 PDF icon म ले प फा २७५.pdf

आ.ब. २०७८/०७९ को विनियोजन बजेट(अनुमानित आय)

७८/०७९ 03/22/2022 - 12:23 PDF icon आ.ब. २०७८/०७९ को विनियोजन बजेट(अनुमानित आय)

आ.ब. २०७८/०७९ को दोश्रो चौमासिकको वित्तिय प्रतिवेदन (म ले प फा २७५) ।

७८/०७९ 03/22/2022 - 11:17 PDF icon आ.ब. २०७८/०७९ को दोश्रो चौमासिकको वित्तिय प्रतिवेदन (म ले प फा २७५) ।

२०७८/०७९ को फागुन महिनाको खर्चको फाँटवारी ।

७८/०७९ 03/22/2022 - 11:14 PDF icon २०७८/०७९ को फागुन महिनाको खर्चको फाँटवारी ।

चौमासिक प्रतिवेदन (म ले प फा २७५ )।

७८/०७९ 01/23/2022 - 15:44 PDF icon चौमासिक प्रतिवेदन (म ले प फा २७५ )।

Pages