FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम ।

८०/८१ 07/03/2024 - 15:32

सूचना ।

८०/८१ 07/02/2024 - 16:49 PDF icon सामाजिक सूरक्षा भत्ता .pdf

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 07/02/2024 - 11:24

भुक्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 06/26/2024 - 16:19

बेलडाँडी गाउँपालिकाको पन्ध्रौ गाउँसभा अधिवेशनमा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को बार्षिक निति तथा कार्यक्रम ।

८०/८१ 06/24/2024 - 15:26 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०८१-८२.pdf

शुभकामना तथा स्थानीय बिदा सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 06/15/2024 - 11:51

घर टहरा लगायतका संरचनाहरु नबनाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

८०/८१ 06/14/2024 - 11:08

सूचना ।

८०/८१ 06/11/2024 - 17:09

बिदा सम्बन्धमा ।

८०/८१ 06/09/2024 - 14:34

सामाजिक सूरक्षा भत्ताका लागि Bio-metric Verification अनिवार्य हुने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 06/07/2024 - 11:40

Pages