FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अम्मर बहादुर खत्री

02/10/2021 - 12:08

बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नं ५

02/10/2021 - 12:04 PDF icon जनसंख्या विवरण .pdf

बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नं ४

02/10/2021 - 12:02 PDF icon जनसंख्या विवरण .pdf

बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नं ३

02/10/2021 - 12:00 PDF icon जनसंख्या विवरण .pdf

बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नं २

02/10/2021 - 11:57 PDF icon जनसंख्या विवरण .pdf

बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नं १

02/10/2021 - 11:47 PDF icon जनसंख्या विवरण .pdf

सर्वेक्षक , अमिन , लगत प्रविष्टिकर्ता र तथ्यांक संकलक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे ।

७७/७८ 02/07/2021 - 16:29 PDF icon final result.pdf

सर्वेक्षक , अमिन , लगत प्रविष्टिकर्ता र तथ्यांक संकलक पदको लिखित परिक्षाको मिति प्रकाशित गरिएको बारे ।

७७/७८ 02/01/2021 - 16:05 PDF icon सुचना.pdf

पाठ्यक्रम

७७/७८ 01/22/2021 - 12:01 PDF icon Lagat prabisti curriculum.pdf, PDF icon Tathank Sankalak.pdf, PDF icon Survey.pdf, PDF icon Amin syllabus.pdf

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ 01/17/2021 - 14:59

Pages