FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
निशुल्क शिक्षा तथा विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान कार्यविधि ८०/८१ 04/08/2024 - 16:51 PDF icon निशुल्क शिक्षा तथा विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान कार्यविधि २०८०.pdf
बेलडाँडी गाउँपालिकाको भूमि सेवा केन्द्रमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीको सेवा सुबिधा सम्बन्धी बनेको कार्यबिधि,२०७९ ८०/८१ 08/02/2023 - 15:08 PDF icon भुमि कार्यबिधि.pdf
बेलडाँडी गाउँपालिकाको रोजगार संवाद मंच(संचालन तथा ब्यवस्थापन)कार्यबिधि,२०७९ ८०/८१ 08/02/2023 - 15:07 PDF icon २७ रोजगार संवाद मंच कार्यबिधि drtf.pdf
बेलडाँडी गाउँपालिका आपतकालिन कार्यसंचालन केन्द्र कार्यबिधि,२०७९ ८०/८१ 08/02/2023 - 15:06 PDF icon २६ बेलडाडी गाउपालिकाको आपतकालिन कार्यस_चालन कार्यबिधि २०७९.pdf
बेलडाँडी गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन,२०७९ ८०/८१ 08/02/2023 - 15:05 PDF icon २५ बेलडाँडी गाउँपालिकाको संस्था दर्ता एन.pdf
बेलडाँडी गाउँपालिकाको बिपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन,२०७९ ८०/८१ 08/02/2023 - 15:03 PDF icon ६ गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एेन.pdf
बेलडाँडी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवा ऐन,२०७९ ८०/८१ 08/02/2023 - 15:02 PDF icon १८ स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७९ (1).pdf
बेलडाँडी गाउँपालिकाको खानेपानि तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७९ ८०/८१ 08/02/2023 - 15:00 PDF icon १३ गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८_नमुना कानुन_NARMIN-1.pdf
बेलडाँडी गाउँपालिकाका छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन निर्दैशिका,२०७९ ८०/८१ 08/02/2023 - 14:58 PDF icon ९ छाडाचाैपाया नियन्त्रण कार्यबििध २०७९.pdf
बेलडाँडी गाउँपालिकाको सामाजिक समावेशीकरण निती,२०७९ ८०/८१ 08/02/2023 - 14:57 PDF icon ३‍ सामाजिक समाबेशीकर०ा निति २०७९.pdf

Pages