FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेलडाँडी गाउँपालिकाको प्रशासकीयकार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 11/17/2019 - 15:28 PDF icon बेलडाँडी गाउँपालिकाको प्रशासकीयकार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 11/17/2019 - 15:20 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
मदिरा , बिक्री , वितरण तथा नियमन निर्देशिका २०७४ ७५/७६ 11/17/2019 - 15:16 PDF icon मदिरा , बिक्री , वितरण तथा नियमन निर्देशिका २०७४.pdf
बेलडाँडी गाउँपालिकाको टिप्पर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 11/17/2019 - 15:11 PDF icon बेलडाँडी गाउँपालिकाको टिप्पर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५.pdf
आधारभूत तह उत्तीर्ण परिक्षा कार्यविधि निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 11/17/2019 - 15:08 PDF icon आधारभूत तह उत्तीर्ण परिक्षा कार्यविधि निर्देशिका २०७५.pdf
बेलडाँडी गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन कार्य बिधि २०७५ ७५/७६ 11/17/2019 - 15:06 PDF icon बेलडाँडी गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन कार्य बिधि २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि ७५/७६ 11/17/2019 - 15:04 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 11/17/2019 - 15:01 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf
बेलडाँडी गाउँपालिकाको समिति उपसमिति गठन सम्बन्धिकार्यविधि २०७५ ७५/७६ 11/17/2019 - 14:58 PDF icon बेलडाँडी गाउँपालिकाको समिति उपसमिति गठन सम्बन्धिकार्यविधि २०७५.pdf
बेलडाँडी गाउँपालिका को गाउँ सभा सन्चालन् कार्य विधि २०७५ ७५/७६ 11/17/2019 - 14:54 PDF icon बेलडाँडी गाउँपालिका को गाउँ सभा सन्चालन् कार्य विधि २०७५.pdf

Pages