FAQs Complain Problems

कालिकिच ताल बेलडाँडी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नं. २ मा पर्ने प्राकृतिक ताल बेलडाँडी गाउँपालिका र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको किनारामा अवस्थित छ । यस तालको क्षेत्रफल करिब ५ किलोमिटर सम्म फैलिएको छ ।

Read More

झिलमिला- ५

Read More

आधारभुत तह (कक्षा ८ ) उत्तिर्ण परीक्षाको समयसारिणी प्रकाशित गरिएको

यस बेलडाँडी गाउँपालिका स्तरिय आधारभुत तह (कक्षा ८) उत्तिर्ण परीक्षा समितीको मिति २०७५/१०/२१ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार यस गाउँपालिका अन्तर्गतका विध्यालयहरुमा तपशिल बमोजिमको समयसारिणी अनुसार बिहान ८:०० बजे देखी परिक्षा संचालन हुने भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागी अनुरोध छ ।

Pages

सूचना तथा समाचार