FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वतः प्रकाशन (२०८० कात्तिक - पुष मसान्त ) ८०/८१ 01/30/2024 - 11:49 PDF icon सूचनाको हक ३, ३ महिनामा प्रकाशन गर्नु पर्ने विवरण कात्तिक - पुष २०८०.pdf
बेलडाँडी लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनीति २०७९ । ७८/०७९ 12/04/2023 - 15:35 PDF icon बेलडाडी लैससास रणनीति २०७९(1).pdf
स्वतः प्रकाशन ( साउन- असोज २०८०) ८०/८१ 11/01/2023 - 16:16 PDF icon सूचनाको हक ३, ३ महिनामा प्रकाशन गर्नु पर्ने विवरण साउन- असोज २०८०.pdf
आ.ब. ७९-८० बैशाख देखि असार मसान्त सम्मको त्रैमासिक स्वतः प्रकाशन ८०/८१ 07/31/2023 - 16:40 PDF icon स्वतः प्रकाशन २०८० बैशाख - असार मसान्त सम्म.pdf
शाखा तथा कर्मचारीहरुको मुख्य नतिजामा आधारीत कार्य विवरण । ७९-८० 07/07/2023 - 10:41 PDF icon karya bibaran.pdf
आ.ब. ७९-८० माघ देखि चैत्र सम्मको त्रैमासिक स्वतः प्रकाशन ७९-८० 04/26/2023 - 08:17 PDF icon सूचनाको हक ३, ३ महिनामा प्रकाशन गर्नु पर्ने विवरण २०७९ माघ चैत्र .pdf
आ.ब. २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिक स्वतः प्रकाशन (कात्तिक देखि पौष) ७९-८० 01/29/2023 - 16:02 PDF icon आ.ब. ७९-८० कात्तिक देखि पौष सम्मको दोस्रो त्रैमासिक स्वतः प्रकाशन.pdf
स्वत: प्रकाशन २०७९ श्रावण-असोज ७९-८० 11/01/2022 - 19:57 PDF icon स्वत प्रकाशन २०७९ श्रावण असोज.pdf