FAQs Complain Problems

सामाजिक सूरक्षा भत्ताका लागि Bio-metric Verification अनिवार्य हुने सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सूरक्षा भत्ताका लागि Bio-metric Verification अनिवार्य हुने सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: