FAQs Complain Problems

घर नक्सा पास ।

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१६ देखि ३० दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ,पुर्वाधार विकास शाखा ,भवन निर्माण तथा भुमि व्यवस्था शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
बेलडाँडी गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
गाउँपालिकाको निर्णयानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

१. जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी

२. नापी शाखाबाट प्रमाणित कित्ता र नक्सा

३. तिन प्रति भवनको नक्सा

४. चालु आ.ब.को एकिकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिदको प्रतिलिपी