FAQs Complain Problems

आधारभुत तह (कक्षा ८ ) उत्तिर्ण परीक्षाको समयसारिणी प्रकाशित गरिएको

आधारभुत तह (कक्षा ८ ) उत्तिर्ण परिक्षाको समयसारिणी प्रकाशित गरिएको

यस बेलडाँडी गाउँपालिका स्तरिय आधारभुत तह (कक्षा ८) उत्तिर्ण परीक्षा समितीको मिति २०७५/१०/२१ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार यस गाउँपालिका अन्तर्गतका विध्यालयहरुमा तपशिल बमोजिमको समयसारिणी अनुसार बिहान ८:०० बजे देखी परिक्षा संचालन हुने भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागी अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: