FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

रोजगारीका लागी आवेदन दिने सम्बन्धमा ।

७७/७८ 07/20/2020 - 11:57 PDF icon बेरोजगार दर्ताका लागी दिने निवेदन .pdf

हेमराज रेग्मी जोशी

07/15/2020 - 10:37

आर्थिक ऐन आयव्ययको विवरण तथा बार्षिक कार्यक्रम

७६/७७ 07/13/2020 - 15:44 PDF icon आर्थिक ऐन आयव्ययको विवरण तथा बार्षिक कार्यक्रम

कोभिड-१९ उपडेट २०७७-०३-२१

७६/७७ 07/05/2020 - 17:18 PDF icon कोरोना उपडेट २०७७-३-२१.pdf

आधारभुत तह कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

७६/७७ 06/28/2020 - 17:30

बेलडाँडी गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभा अधिवेशन सम्पन्न ।

७६/७७ 06/28/2020 - 17:27

जेठ महिना खर्चको फाटवारी ।

७६/७७ 06/26/2020 - 12:24 PDF icon जेठ महिनाको खर्चको फाटवारी.pdf

जेठ महिना सम्मको प्रकोप व्यवस्थापन कोषको खर्चको फाटवारी ।

७६/७७ 06/26/2020 - 12:04 PDF icon प्रकोप व्यवस्थापन कोषको खर्चको फाटवारी.pdf

कोभिड-१९ उपडेट २०७७-०३-०८

७६/७७ 06/22/2020 - 20:09 PDF icon २०७७-०३-०८.pdf

कोभिड-१९ उपडेट

७६/७७ 06/18/2020 - 15:45 PDF icon कोभिड -१९ अपडेट.pdf

Pages